Fagdag - Samisk kultur i Bø og Vesterålen - Haugen Bygdehus

Tirsdag 24 juli 2018 - 11:00

11.00: Boklansering: «Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen» ved Asbjørg Skåden i Skaniid girjie forlag. 12.00: Samisk lunsj i lavvoen. 12.00 – 15.30: Seminar «Regine Normann i et samisk rike». Billettpriser: Seminar med lunsj 400,- / seminar uten lunsj 300,-

11.00: Boklansering: «Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen» ved Asbjørg Skåden i Skaniid girjie Dagen starter kl. 11 med ei boklansering. Asbjørg Skåden i Skaniid girjie forlag lanserer boka Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjorden og Vesterålen. At denne boka blir gjort tilgjengelig for nye lesere er en stor begivenhet. Den samiske dialekten i Vesterålen er som kjent forsvunnet og en slik utgivelse vil kunne blåse liv i interessen rundt den og samiske kultur generelt i vår region. Svært mange av oss er samer eller har samiske aner. Om bokutgivelsen: Just Knud Qvigstad (1853-19567) var språkforsker, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. Et av hans mange arbeid, Lappisk ordliste. Kaldfjord. Vesterålen finnes i handskriftformat på Statsarkivet. Med tillatelse fra Just Qvigstads etterkommere er dette handskriftet lagt inn på data og gis nå ut i bearbeidet versjon. Aud-Kirsti Pedersen og Johan Borgos har skrevet om henholdsvis Kaldfjord og Vesterålen. Foruten norsk-samisk og samisk-norsk ordliste inneholder boka også samiske eventyr fra Kaldfjorden og Vesterålen. Slik får man ord og begrep i en sammenheng. Qvigstads informanter til ordbok og eventyr er Ole Johan Kristensen (f. 1829), Eidsfjorden, Helene Jonsen Vikkernes (f.1815), Kaldfjorden, Adam Andersen Varvik (f. ca. 1831), Dåfjord, Ringvassøy, Marie Svendsen, Dåfjord, Ringvassøy og Lorentine Karanes, Dåfjord, Ringvassøy. Ordboka følger ikke normert samisk. Ved utgivelse har man valgt å være tro mot manuset slik at f.eks. apokoperte former som čott finnes som oppslagsord. Det samme gjelder ord med typiske sjøsamiske dialekt-trekk som f.eks. duojjojiejji. I tillegg til en øket ordskatt, har arbeidet med denne boka gitt meg innblikk i sjøsamisk kultur i området gjennom ord som beskriver aktiviteter, ting og levemåte. ---------- Just Knud Qvigstad (1853-19567) lei gielladutki, skuvlaolmmái ja politihkkár. Okta su bargguin, Lappisk ordliste. Kaldfjord. Vesterålengámno giehtačállinhámis Stáhtaarkiivvas. Just Qvigstada maŋisboahttit leat addán lobi digitaliseret ja almmuhit ođasmahtton hámis. Aud-Kirsti Pedersen ja Johan Borgos leaba čállán Gállafierdda ja Viestterállasa birra. Sámi-dáru ja dáru-sámi sátnelisttuid lassin gamnojit girjjis vel sámi máidnasat Gállafierddas ja Viestterállasis. Nu biddjojuvvojit sánit ja dadjanvuogit kontekstii. Qvigstada informánttat sátnegirjái ja máidnasiidda leat Ole Johan Kristensen (r. 1829), Eidsfjorden, Helene Jonsen Vikkernes (f. 1815), Gállafierda, Adam Andersen Varvik (f. 1831), Dåfjord, Ráneš, Marie Svendsen, Dåfjord, Ráneš ja Lorentine Karanes, Dåfjord, Ráneš. Sátnegirji ii čuovo normerejuvvon sámegiela. Almmuheamis leat válljen čuovvulit giehtačállosa nu ahte omd. apokopelaš hámit nugo čott gámnojit ohcansátnin. Seammá gusket sániide main lea sierra mearrasámi suopmanmearkkar nugo omd. duojjojieji. Lassanan sátneriggodaga olis, lea bargu girjjiin oahppan munnje oasi guovllu mearrasámi kultuvrras sániid bakto mat govvidit doaimmaid, diŋggaid ja eallinvuogi. Asbjørg Skåden Sámás/til samisk: Sigbjørn Skåden Sámediggi lea dorjon almmuheami/Sametinget har støttet utgivelsen" 12.00: Samisk lunsj i lavvoen 12.00 - 15.30: foredrag «Regine Normann i et samisk rike» "Regine Normanns møte med samisk kultur" ved Johan Ingvald Borgos. Johan Ingvald Borgos er en norsk historiker, bygdebokforfatter og lærer. Han har lærerutdannelse fra lærerskolen på Nesna (1964) og er cand.philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Tromsø (1987). Johan Borgos har vært hovedforfatter for bygdebøker i Øksnes, Sortland og Andøy. Han har også skrevet mange lokalhistoriske artikler samt noveller, dikt, viser og limericker. Han har jobbet mye med samisk historie og slektshistorie i Vesterålen. I 1999 gav han ut «De er her ennå» om samisk bosetting i Vesterålen. Han ble i 2015 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid som historiker og sin innsats knyttet til bevisstgjøring rundt nordnorsk kystkultur. "Det samiske i Regine Normanns litteratur» ved Kine Anette Johnsen Kine er i dag kultur- og næringssjef i Bø kommune. Hun er utdannet bibliotekar samt cand.philol. med hovedfag i dokumentasjonsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2003). Kine har jobbet med formidling av nordnorsk fortellerarv og Regine Normanns forfatterskap i en rekke sammenhenger. Hun har tidligere vært leder av stiftelsen Regine Normann og prosjektleder for Reginedagan. «Samiske kulturminner i Bø» ved Julie Therese Sæther Julie er cand.philol. med hovedfag i arkeologi (2004) fra Universitetet i Tromsø og jobber til daglig som enhetsleder/arkeolog ved Museum Nord-Bø Museum. Samisk kultur i Bø kommer tydeligst til uttrykk i Jørnfjorden som primært har vært bebodd av sjøsamer. Her finner man blant annet gammetufter og sagn relatert til samer. Det siste båtbyggeriet i Bø ble drevet av samer på Mikkelsøy helt til på 1920-tallet. Julie er også styreleder i Stiftelsen Regine Normann.

Annet
Sted: 
Annet
Aldersgrense: 
Tillatt for alle
Pris: 
300/400

© Bøhallen og Skagen Kino 

Laget av GT